Disclaimer

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van MAKE-UP ARTIST Nicky Alen informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: info@nickyalen.be

Aansprakelijkheid

  • MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant MAKE-UP ARTIST Nicky Alen onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  • MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar MAKE-UP ARTIST Nicky Alen.
  • MAKE-UP ARTIST Nicky Alen besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. MAKE-UP ARTIST Nicky Alen aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via e-mail hierover contacteert: info@nickyalen.be
  • MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.
  • MAKE-UP ARTIST Nicky Alen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.
  • MAKE-UP ARTIST Nicky Alen streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. MAKE-UP ARTIST Nicky Alen kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.
  • De website van MAKE-UP ARTIST Nicky Alen kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

Wijzigingen

MAKE-UP ARTIST Nicky Alen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen.
MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.